Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη, 14 Μαΐου 2014

ΑΧΑΡΟΙ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ, ΑΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΟΝΟΙ!

ΑΧΑΡΟΙ, ΑΔΙΑΦΟΡΟΙ,
ΑΜΕΤΟΧΟΙ, ΜΟΝΟΙ! 


«Εἴμαστε στὸν Ναὸ μόνο σωματικά.
Ἡ Λειτουργία, δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ καθόλου.
Κι’ ὅταν αὐτὴ τελειώσει,
βγαίνουμε χωρὶς νὰ εἴμαστε ἀνανεωμένοι.
Χωρὶς νὰ εἴμαστε πλημμυρισμένοι ἀπὸ χαρά. 
Δὲν ἀγαποῦμε τὸν Ναὸ τοῦ Θεοῦ.
Ἀργοῦμε στὶς ἀκολουθίες,
φεύγουμε ὅ,τι ὥρα θέλουμε,
εἴμαστε ἀδιάφοροι καὶ ἀμέτοχοι…».


ΣΤΑΡΕΤΣ
ΣΑΜΨΩΝ ΣΙΒΕΡΣ (1898–1974)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου