Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Ο ΘΕΟΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ

Ο ΘΕΟΣ, ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΟΙΤΑΖΕΙ 


     «Όταν μιλούμε για την παρουσία του Θεού στο πνεύμα μας, δεν σημαίνει ότι εμείς βλέπουμε τον Θεό, αλλά ότι ο Θεός μάς βλέπει. Να, ποιά είναι η ορθή στάση: Ενεργούμε ενώπιον του Θεού που πάντα είναι παρών και μας κοιτάζει».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ (1896–1993)


     «Ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγω; Ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν, σὺ ἐκεῖ εἶ, ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην, πάρει· Ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ᾿ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσης, καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με, καὶ καθέξει με ἡ δεξιά σου…».


«Πού να πάω μακριά από το Πνεύμα Σου και μακριά από το Πρόσωπό Σου πού να φύγω; Αν ανεβώ στους ουρανούς, Εσύ είσαι εκεί, αν κατέβω κάτω στον άδη, εκεί είσαι πάλι· Αν απλώσω τα φτερά μου και πετάξω εκεί που ο ήλιος ξεμυτά ή εκεί που χάνεται στης θάλασσας την άκρη, κι εκεί ακόμη το χέρι Σου θα με οδηγεί και η ευνοϊκή δύναμη της Δεξιάς Σου θα με κρατάει…».

ΨΑΛΜΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ 138ος, Στίχοι: 7–10

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου