Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τρίτη, 13 Μαΐου 2014

ΣΩΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

«Μὲ τὴν Σάρκωση,
το θεανθρώπινο Σῶμα τοῦ Χριστοῦ
ἔχει γίνει κατ’ ἀρχὴν δικό μας,
ἀλλὰ ὑπὲρ – ὑποκειμενικῶς·
ἐνῷ μὲ τὴν Θεία Εὐχαριστία,
γίνεται Αὐτὸ
ἀντικειμενικὰ δικό μας,
πραγματικὰ καὶ προσωπικά.
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Θεία Εὐχαριστία,
ἡ ἀνθρώπινη φύση
δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσει
ὡς πρὸς τὴν οἰκειότητα
καὶ τὴν ἕνωσή της μὲ τὸν Θεό,
γιατὶ δὲν ἔχει ἄλλο ποῦ νὰ πάει…».

ΑΓΙΟΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ


Ἄνθρωπος καὶ Θεάνθρωπος», κεφ. β΄, §2, σελ. 69, Στ΄ ἔκδοσις, «Ἀστέρος», Ἀθῆναι 1993.] 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου