Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Σάββατο, 7 Ιουνίου 2014

«Ω, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ!... ΖΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ!...»

«Ω, ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟ!...
ΖΗΣΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ!...» 


     Μετά την Ανάληψη του Κυρίου, οι Απόστολοι επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ με μεγάλη χαρά, όπως λέει και το Ευαγγέλιο (Λουκ. κδ΄ 52). Ο Κύριος ξέρει ποιά χαρά τούς έδωσε και οι ψυχές τους ζούσαν αυτήν την χαρά. Η πρώτη τους χαρά ήταν πως γνώρισαν τον αληθινό Κύριο Ιησού Χριστό. Δεύτερη χαρά, πως Τον αγάπησαν. Τρίτη χαρά, πως γνώρισαν την αιώνια, την ουράνια ζωή. Και τέταρτη χαρά, πως ποθούσαν την σωτηρία του κόσμου, όπως την δική τους. Και, τέλος, γιατί γνώρισαν το Άγιο Πνεύμα και είδαν πώς ακριβώς Αυτό ενεργεί μέσα τους.
     Το Άγιο Πνεύμα τοποθέτησε τους Αποστόλους και τους Επισκόπους μέσα στην Εκκλησία για να ποιμαίνουν το ποίμνιο του Κυρίου. Και, αν το θυμόνταν αυτό όλοι οι άνθρωποι, θ’ αγαπούσαν με μεγάλη αγάπη τους ποιμένες και η ψυχή τους θα χαίρονταν και μόνον με την εμφάνιση ενός ποιμένα. Όποιος έχει μέσα του την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός ξέρει για «τί» πράγμα μιλώ.
     Ένας ταπεινός και πράος άνθρωπος περπατούσε με την γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Στον δρόμο τους, συνάντησαν έναν Αρχιερέα που περνούσε πάνω στ’ αμάξι του. Κι’ όταν ο χωρικός υποκλίθηκε με ευλάβεια προς αυτόν, τότε είδε τον Αρχιερέα που τον ευλογούσε να περιβάλλεται από την φωτιά της Χάρης.
     Θα ρωτήσει κανείς:
     «Αφού το Άγιο Πνεύμα τοποθέτησε ως διαδόχους των Αποστόλων τους Επισκόπους και τους καθοδηγεί, γιατί, λοιπόν, δεν έχουμε ειρήνη και δεν προοδεύουμε;».
     Να σας απαντήσω:
     Γιατί δεν σκεφτόμαστε σωστά για την πνευματική εξουσία που εγκατέστησε ο Θεός, και γι’ αυτό εμείς γινόμαστε ανυπάκουοι. Αν όμως παραδινόμαστε στο θέλημα του Θεού, τότε θα προοδεύαμε γρήγορα, γιατί ο Κύριος αγαπά την ταπεινή, την υπάκουη ψυχή και την χειραγωγεί ο Ίδιος.
     Όλες οι συμφορές μάς έρχονται, γιατί δεν ρωτάμε τους Πνευματικούς Πατέρες που είναι ταγμένοι να μας καθοδηγούν. Και επειδή ακόμη οι Ιεράρχες και οι Πνευματικοί, με την σειρά τους, δεν ρωτούν τον Κύριο πώς πρέπει και αυτοί να ενεργήσουν για εμάς. Το ίδιο και οι Αρχιερείς· αν και έχουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, όμως δεν εννοούν σωστά τα πάντα, και γι’ αυτό οφείλουν την ώρα της ανάγκης να ζητούν φώτιση από τον Θεό. Αυτοί, όμως, ακολουθούν την δική τους γνώμη και έτσι προσβάλλουν την ευσπλαχνία του Θεού και σκορπούν σύγχυση.
     Ο Κύριος αγαπά τον άνθρωπο και η Χάρη Του θα είναι η Ίδια μέσα στην Εκκλησία, όπως και στο παρελθόν, μέχρι την Ημέρα της φοβερής Κρίσεως. Ο Κύριος, αγαπά τον άνθρωπο και παρ’ όλο που τον έπλασε από το χώμα, τον στόλισε με το Άγιο Πνεύμα. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ο Κύριος και με το Άγιο Πνεύμα αγαπάται. Και χωρίς το Άγιο Πνεύμα, ο άνθρωπος, δεν είναι παρά μία γη αμαρτωλή. Ο Κύριος ανατρέφει τα παιδιά Του με την Χάρη του Αγίου Πνεύματος και με την μετάληψη του Τιμίου Αίματος και του Σώματός Του και, όλοι όσοι ακολουθούν τον Κύριο, είναι όμοιοι με τον Κύριο, τον Πατέρα τους, ήδη από εδώ επάνω στην γη. Το Άγιο Πνεύμα μάς έκανε συγγενείς του Κυρίου και πρέπει να γνωρίζεις πως, αν αισθάνεσαι μέσα σου την ειρήνη του Θεού και την αγάπη για όλους, τότε η ψυχή σου είναι όμοια με τον Κύριο.
     Για όσους ζητούν τις προσευχές μου, ικετεύω τον Κύριο με δάκρυα:
     «Κύριε, δώσε τους το Πνεύμα Σου το Άγιο, για να Σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα! Ελεήμων Κύριε, δώσε την Χάρη Σου σ’ όλους τους λαούς της γης, γιατί χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, δεν μπορεί ο άνθρωπος να Σε γνωρίσει και να εννοήσει την αγάπη Σου. Στείλε μας, Κύριε, το Πνεύμα Σου το Άγιο, γιατί Εσύ και κάθε τι που είναι δικό Σου, γνωρίζεται μόνον με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το Πνεύμα που έδωσες πρώτα στον Αδάμ, ύστερα στους Αγίους Προφήτες και μετά στους Χριστιανούς. Δώσε σ’ όλους τους λαούς Σου να καταλάβουν την αγάπη Σου και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Για να λησμονήσουν οι άνθρωποι την πίκρα αυτής της γης, να εγκαταλείψουν όλα τα κακά, και να προσκολληθούν με την αγάπη τους σε Σένα και να ζήσουν ειρηνικά, κάνοντας το θέλημά Σου, για την δική Σου δόξα.
     Ω, Κύριε! Κάνε μας άξιους για την δωρεά του Αγίου Πνεύματος, για να κατανοήσουμε την δόξα Σου και να ζήσουμε επάνω στην γη με ειρήνη και αγάπη! Σε παρακαλώ, Ελεήμων Κύριε, ας Σε γνωρίσουν με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, όλοι οι λαοί της γης!».
     Ο Κύριος, αγαπά ατελείωτα εμάς τους αμαρτωλούς και δίνει στον άνθρωπο Πνεύμα Άγιο. Και η ψυχή, με το Άγιο Πνεύμα, γνωρίζει τον Κύριο και ευτυχεί κοντά Του. Και Τον ευχαριστεί και Τον αγαπά και, από την μεγάλη της χαρά, σπλαχνίζεται όλον τον κόσμο και ποθεί με όλο της το είναι να γνωρίσουν όλοι τον Θεό, γιατί το ίδιο ακριβώς ποθεί κι’ ο Ίδιος ο Κύριος. Ο Θεός, είναι αγάπη. Και το Άγιο Πνεύμα στους Αγίους είναι αγάπη. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζεται ο Κύριος. Με το Άγιο Πνεύμα μεγαλύνεται ο Κύριος στους ουρανούς. Με το Άγιο Πνεύμα δοξάζουν οι Άγιοι τον Θεό. Και με το Άγιο Πνεύμα δοξάζει ο Κύριος τους Αγίους. Και αυτή η δόξα δεν έχει τέλος. Στους ουρανούς, τα πάντα ζουν και κινούνται από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά, και στην γη είναι το Ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ζει στην Εκκλησία μας. Αυτό ενεργεί στα Μυστήρια. Αυτό πνέει στην Αγία Γραφή. Αυτό ζει στις ψυχές των πιστών. Το Άγιο Πνεύμα ενώνει τους πάντες και γι’ αυτό οι Άγιοι είναι κοντά μας. Και όταν προσευχόμαστε σ’ αυτούς, τότε ακούνε αυτοί με το Άγιο Πνεύμα τις προσευχές, και οι ψυχές μας αισθάνονται την πρεσβεία τους για χάρη μας.
     Πόσο ευτυχισμένοι και καλότυχοι είμαστε εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, που μας χάρισε ο Κύριος μία ζωή με το Άγιο Πνεύμα και ευφραίνονται οι ψυχές μας! Πρέπει, όμως, να φυλάμε με σύνεση το Άγιο Πνεύμα. Γιατί αρκεί κι’ ένας άσκοπος λογισμός για να εγκαταλείψει την ψυχή. Και τότε στερούμαστε την αγάπη του Θεού. Εξαφανίζεται η παρρησία από την προσευχή. Χάνεται και η σίγουρη ελπίδα πως θα λάβουμε αυτό που επιζητούμε. Σε πολλούς φαίνεται πως οι Άγιοι είναι μακρυά μας. Αλλά, είναι μακρυά από εκείνους που οι ίδιοι απομακρύνθηκαν. Ενώ, είναι πολύ κοντά σ’ εκείνους που τηρούν τις εντολές του Χριστού και έχουν την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.
     Όποιος δεν γνώρισε την Χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν εννοεί την θεϊκή γλυκύτητα της κατανύξεως και της αγάπης του Θεού. Γνωρίζει τον Θεό μάλλον από την φύση και από την Γραφή και μένει ευχαριστημένος για την τύχη του. Όποιος, όμως, γνώρισε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα, προσεύχεται μέρα και νύχτα, επειδή η Χάρη του Αγίου Πνεύματος τον τραβά στην αγάπη του Κυρίου και από την γλυκύτητα της αγάπης του Θεού, μπορεί να υποφέρει εύκολα όλες τις θλίψεις στην γη. Και η ψυχή του, λιώνει συνεχώς για τον Κύριο και ζητεί πάντα την Χάρη του Αγίου Πνεύματος.
     Όταν εγγίζει την ψυχή ο Κύριος, τότε αυτή ανανεώνεται ολόκληρη. Αυτό, όμως, το αντιλαμβάνονται μόνον όσοι το γνώρισαν με την πείρα τους, γιατί, χωρίς το Άγιο Πνεύμα, είναι αδύνατη η γνώση των ουρανίων.

Ω, Πνεύμα Άγιο!
Συ, μας αποκαλύπτεις την γνώση του Θεού.
Συ, μας δίνεις την δύναμη να αγαπούμε τον Κύριο.
Συ, εμπνέεις τις θείες σκέψεις.
Συ, μας χαρίζεις το δώρο του λόγου.
Συ, μας κάνεις ικανούς για την δοξολογία.
Συ, μας γεμίζεις χαρά και αγαλλίαση.
Συ, μας ενισχύεις στον αγώνα
κατά των εχθρών και τους νικάς μέσα μας.
Ω, Πνεύμα Άγιο!
Ζήσε μέσα στις ψυχές μας!
Για να δοξάζουμε όλοι, με μια φωνή,
τον Ποιητή και Πλάστη μας,
τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αμήν.

ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ
Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ (1866–1938)

[Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ (1896–1993): 
«Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Λόγοι: 1ος, 12ος, 13ος, 16ος, 20ος, σελ. 310, 317, 430, 435–439, 470–471, 531–532, 540, Έκδοση (5η), Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσσεξ Αγγλίας 1990.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου