Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΟΥ

ΟΙ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΚΡΙΤΟΥ


     Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο δικαιότατος Κριτής, διότι ανταποδίδει στον καθένα αναλόγως με την αρετή που έχει. Αποδίδει τόσο ορθώς και δικαίως, που «δεν κάνει το χατίρι» ούτε στο ελάχιστο.

     Αυτό το βεβαιώνεσαι από εκείνο που είπε ο Χριστός προς την μητέρα του Ιωάννου και του Ιακώβου, των υιών του Ζεβεδαίου, η οποία ζήτησε από τον Χριστό να καθίσουν οι γιοί της, ένας από δεξιά και ένας από αριστερά (του Χριστού).

     Της είπε ο Χριστός· «Τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται» (Ματθ. 20:23 και Μάρκ. 10:40). Δηλαδή· «Αυτό που ζητάς, γυναίκα, να σου κάνω, δεν υπάρχει τρόπος να γίνει. Διότι Εγώ που είμαι Δικαιοκρίτης, πρόκειται να βάλω από τα δεξιά Μου την άχραντη Μητέρα Μου και από τα αριστερά Μου τον Βαπτιστή Μου Ιωάννη. Διότι αυτοί υπερβαίνουν κατά πολύ τους δικούς σου υιούς στην αρετή και την αγιότητα. Διότι, ο μεν Ιωάννης, ο υιός σου, είναι καθαρός και παρθένος και γι’ αυτό τον αγαπώ περισσότερο απ’ όλους τους άλλους Μαθητές Μου, όμως από αυτόν είναι καθαρότερη και αγιότερη η Μητέρα Μου. Γι’ αυτό, Αυτήν θα βάλω από τα δεξιά Μου, ως Μητέρα Μου και Βασίλισσα. Γι’ αυτήν, μάλιστα, λέγει και η Γραφή· “Παρέστη ἡ βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου, ἐν ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη, πεποικιλμένη” [=“Στα δεξιά Σου εξαιρετικά τιμημένη από Σένα στάθηκε η Βασίλισσα, ντυμένη με χρυσοκέντητη στολή, στολισμένη με πολύτιμα πνευματικά στολίδια, απ’ όλες τις αρετές και τις χάριτες του Αγίου Πνεύματος”] (Ψαλμ. 44:10).«
     »Και πάλι ο Ιάκωβος, καλός είναι και αυτός και Μου αρέσει η ζωή του. Όμως, υπάρχει κάποιος άλλος εναρετότερος και καλύτερος, από τον οποίο “οὐκ ἐγήγερται μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν” [=“δεν έχει παρουσιασθεί απ αυτόν ανώτερος άνθρωπος μεταξύ όλων αυτών που έχουν γεννηθεί μέχρι τώρα από γυναίκες”] (Ματθ. 11:11 και Λουκ. 7:28)· και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο Ιωάννης, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής Μου, τον οποίο θα βάλω από τα αριστερά Μου στην Βασιλεία Μου».

     Επειδή λοιπόν κρίνει ο Θεός τα πράγματα με πολλή δικαιοσύνη, γι’ αυτό και βάζει κοντύτερά Του τον εναρετώτερο από τους εναρέτους. Σ’ αυτόν λοιπόν (τον εναρετώτερο) δίνει ο Χριστός περισσότερη και πλουσιότερη την Χάρη Του. Αυτόν τον χρίει με το «έλαιο της αγαλλιάσεως» περισσότερο, ακριβώς για να τον πληροφορήσει ότι το όνομά του γράφτηκε στην Βίβλο της Ζωής και ότι πρόκειται να είναι μαζί με τον Θεό μετά από την παρούσα ζωή. Γι’ αυτό λέει· «Μὴ χαίρετε ὅτι τὰ πνεύματα ὑποτάσσεται ὑμῖν· χαίρετε δὲ μᾶλλον ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη ἐν τοῖς οὐρανοῖς» [=«Μη χαίρεστε τόσο για το ότι τα πονηρά πνεύματα υποτάσσονται σε σας· να χαίρεστε όμως περισσότερο διότι τα ονόματά σας γράφτηκαν στους ουρανούς»] (Λουκ. 10:20).
     Λέγει δε «στους ουρανούς» και όχι «στον ουρανό», για να δείξει τους διάφορους βαθμούς της δόξης που πρόκειται να λάβει ο καθένας σύμφωνα με τις αρετές του.

     Αυτό θέλει να πει και εκείνο που λέει και ο Ψαλμός: «Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέ Σε ὁ Θεός, ὁ Θεός Σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους Σου» [=«Αγάπησες την δικαιοσύνη και μίσησες την αδικία· γι’ αυτό και ο Θεός–Πατέρας Σου, Χριστέ και Θεέ μου, Σε έχρισε με το πνευματικό εκείνο χρίσμα, με το έλαιο που φέρνει αγαλλίαση σ όσους το δέχονται· σε έχρισε με το χρίσμα αυτό ολοκληρωτικά, ασυγκρίτως τελειότερα απ’ ό,τι τους βασιλείς και τους προφήτες και αρχιερείς, που μετέχουν μετά από Σένα και κατά Χάρη μαζί με Σένα στη χρίση αυτή στην αιώνια Βασιλεία Σου»] (Ψαλμ. 44:8).

     Σαν να λέει κάποιος ως εξής· Άλλον τον χρίει σ’ αυτήν την ζωή ο Θεός με το «έλαιο της αγαλλιάσεως» πολύ, άλλον πάλι τον χρίει λίγο, τον καθένα πάντως τον χρίει κατά τον αγώνα του, κατά την αρετή του και κατά την ταπείνωσή του. Και με αυτό πληροφορεί τον καθένα να συμπεράνει ο ίδιος σε ποιον ουρανό είναι γραμμένο το όνομά του, δηλαδή ποια δόξα πρόκειται να λάβει, όταν φύγει από αυτήν την ζωή.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ


[Ανωνύμου Αγιορείτου Ησυχαστού:
«Νηπτική Θεωρία»,
(Από χειρόγραφο της Μονής Ξενοφώντος)
Λόγος ιθ΄, σελ. 245–247,
εκδόσεις Σταμούλη
Ιερά Μονή Ξενοφώντος,
Άγιον Όρος 2010.]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου