Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

ΑΡΓΑ

Α Ρ Γ Α

Ὅταν δὲ νιώθω
στὴ ζωή μου τὴ ζήση τοῦ ἄλλου·
μέσα στὸ φυλλοκάρδι μου
τὸ φυλλοκάρδι τοῦ ἀδελφοῦ μου,
ἴσως τότε νἆναι ἀργὰ
γιὰ νἆμαι «πιστὸς χριστιανός».
Ἀργὰ γιὰ τὴ στιγμή καὶ τὸ πάντα
τοῦ φλύαρου ἀπὸ εὐχὲς κόσμου·
Πολὺ ἀργὰ καὶ γιὰ ἕναν σιωπηλὸ αἰῶνα.
Στὰ ἔγκατά μου βασιλεύει
ὁ ὕπνος τοῦ δικαῖου.
Μά, ὄχι ὁ τῆς Δικαιοσύνης Ἥλιος.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου