Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2015

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ


«Τα δέντρα,
αν δεν περάσουν κακοκαιρίες και βροχές,
δεν μπορούν να καρποφορήσουν.
Έτσι και για εμάς·
η ζωή αυτή είναι περίοδος κακοκαιρίας,
και αν δεν περάσουμε μέσα
από πολλές δυσκολίες και πειρασμούς,
δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε κληρονόμοι
της Βασιλείας των Ουρανών»
(πρβλ. Πράξ. ιδ΄ 22).


ΑΜΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑ[«Το Γεροντικό
(Αποφθέγματα των αγίων Γερόντων)»
–Η Αλφαβητική Συλλογή–
τόμ. α΄, σελ. 131,
εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας»,
Θεσσαλονίκη 20131.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου