Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΑΚΡΩΡΕΙΑ

ΑΚΡΩΡΕΙΑ


Ἐκεῖ στὴν ἀκρώρεια τοῦ ἑαυτοῦ σου
συναντᾶς μυστικὰ πλάτη τ’ οὐρανοῦ.

π.Δαμιανὸς
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου