Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

ΘΗΡΙΟΦΙΛΙΑ – ΘΗΡΙΟΜΑΧΙΑ

ΘΗΡΙΟΦΙΛΙΑ – ΘΗΡΙΟΜΑΧΙΑ


     Στην αρχή αρχίζουν όλα με μια εμπιστοσύνη και φιλία, από καθαρή αφέλεια. Αν όμως είχαμε πραγματικά αγάπη για τη ψυχή μας, θα είχαμε οπωσδήποτε προσοχή και σύνεση. Γιατί μόνο μ’ αυτές μπορεί να διακρίνει κανείς τη διαφορά ανάμεσα στο φίλο και το θεριό, τη θηριοφιλία και τη θηριομαχία. Και θηρία να νοήσεις συλλήβδην όλους τους πονηρούς ή απατηλούς λογισμούς που προσεγγίζουν την καρδιά του ανθρώπου πάντα ψευδοστοργικά και πάντα αιμοβόρα. Για τους οποίους, όχι μόνο η φιλία, αλλά ούτε ακόμη και αυτή η μάχη συμφέρει σε κανέναν…


π. Δαμιανός
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου