Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ 


«Κύριε!...
Τὸ ὄνομά Σου εἶναι Ἀγάπη:
μὴ μὲ ἀποδοκιμάσεις γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου.
Τὸ ὄνομά Σου εἶναι Δύναμις:
ἐνίσχυσέ με, γιὰ νὰ μὴν πέφτω στὸ κακό.
Τὸ ὄνομά Σου εἶναι Φῶς:
“λάμπρυνόν μου τὴν στολὴν τῆς ψυχῆς”,
τὴν σκοτεινιασμένη ἀπὸ τὰ γήϊνα πάθη.
Τὸ ὄνομά Σου εἶναι Εἰρήνη:
πράϋνε τὴν ταραγμένη μου ψυχή.
Τὸ ὄνομά Σου εἶναι Ἔλεος:
μὴ παύσεις νὰ μὲ συγχωρεῖς».


ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΩΘΙΕΡΕΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΝΣΤΑΝΔΗΣ
(1829–1908)


[Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κρονστάνδης:
«Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή μου
(ἱεροὶ λογισμοὶ μιᾶς ἁγίας ψυχῆς)»,
§461, σελ. 196,
μετάφραση: Βασ. Μουστάκη,
ἐκδόσεις Παπαδημητρίου,
Ἀθῆναι 19966.] 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου