Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΑ ΑΝΙΑ


«Τὸ νὰ εἶσαι πρῶτος,
αὐτὸ γιὰ μένα εἶναι καταχθόνια ἀνία· 
ἀλλὰ τὸ νὰ εἶσαι ὁ τελευταίος, 
εἶναι συνεχὴς χαρά, 
διότι μαθαίνεις κάτι τὸ νέο, τὸ χρήσιμο».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ 
(1896–1993)


[Ἀρχιμανδρίτου Σωφρονίου (Σαχάρωφ):
«Οἰκοδομῶντας τὸν ναὸ τοῦ Θεοῦ
μέσα μας καὶ στοὺς ἀδελφούς μας»,
τόμ. α΄, κεφ. 12ο, σελ. 170,
ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου,
Ἔσσεξ Ἀγγλίας 12014.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου