Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

    Ο χρόνος, όπως και το δάκρυ του ανθρώπου, ετάχθησαν να «κυλούν» αθόρυβα μες τη ζωή. Άλλοτε αφόρητα αργά κι άλλοτε με αφάνταστη βιάση.
     Μα, αυτό που πάντα ακούγεται καλά και καθαρά, είναι ο χτύπος της καρδιάς που συχωρνά και αγαπά: είτε στο επίγειο «εδώ και τώρα», είτε στην παραδείσια αιωνιότητα του Θεού. 


Φωτογραφία: Ο ΧΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

     Ο χρόνος όπως και το δάκρυ του ανθρώπου, ετάχθησαν να «κυλούν» αθόρυβα μες στη ζωή. Άλλοτε αφόρητα αργά κι άλλοτε με αφάνταστη βιάση...
     Μα, αυτό που πάντα ακούγεται καλά και καθαρά, είναι ο χτύπος της καρδιάς που συγχωρνά και αγαπά: είτε στο επίγειο «εδώ και τώρα», είτε στην παραδείσια αιωνιότητα του Θεού...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου