Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013

«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ, ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»


«ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΣ,
ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
ΕΚΕΙ, ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΩΣ!» 


     Τὰ παρακάτω, συγκλονιστικὰ καὶ ἀφυπνιστικά, μᾶς τὰ ἀφηγεῖται ὁ ἴδιος ὁ μακαριστὸς Γέροντας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης (1924–1994), γιὰ γνώση, ἐνημέρωση, σύνεση καὶ προβληματισμὸ πολλῶν ἀπὸ ἐμᾶς, φοιτητῶν καὶ μή:
     «Ἕνας φοιτητής, πῆγε κι’ ἔμεινε τριάμισι χρόνια στὴν Ἰνδία. Ἀσχολήθηκε μὲ διάφορες θρησκεῖες καὶ μὲ τὴν μαγεία. Ἔψαχνε νὰ βρεῖ ποῦ βρίσκεται ἡ ἀλήθεια. Τελικά, ἐπισκέφθηκε ἕναν μάγο μὲ μεγάλη φήμη κι’ ἄκουσε ἔκπληκτος νὰ τοῦ λέει:
     –‘‘Τί ἦρθες ἐδῶ;!... Αὐτὸ ποὺ ζητᾶς, θὰ τὸ βρεῖς στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐκεῖ, εἶναι τὸ Φῶς! Νὰ πᾶς στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ νὰ διαβάσεις ‘Φιλοκαλία’. Ἐκεῖ, θὰ βρεῖς αὐτὸ ποὺ ζητᾶς!’’.
     Τἄχασε!... Δὲν περίμενε ν’ ἀκούσει ἀπὸ ἕναν μάγο, αὐτὰ τὰ λόγια. Ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα, ἦρθε στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μοῦ τὰ διηγήθηκε ὅλα…».
     Σημειωτέον, ὅτι, τὸ ἔτος 1977, κατόπιν προσκλήσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Αὐστραλίας, ὁ Γέροντας Παΐσιος, μαζὶ μὲ τὸν τότε Ἡγούμενο τῆς Μονῆς Σταυρονικήτα π.Βασίλειο, ταξίδεψε πρὸς αὐτὴν τὴν Ἤπειρο, προκειμένου νὰ βοηθήσει πνευματικὰ τοὺς ὁμογενεῖς τῆς ἐκεῖ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
     Σύμφωνα πάλι μὲ διήγηση τοῦ ἀλησμόνητου Ὁσίου Γέροντα, πετώντας μὲ τὸ ἀεροπλάνο ἔνοιωσε «κάτι» ἰδιαίτερο μέσα του. Αἰσθάνθηκε «τὴν πολλὴ χάρη τῆς Συρίας καὶ τῶν Ἁγίων Τόπων, ἐξαιτίας τῶν ἀσκητῶν ποὺ ἔζησαν στὶς ἐρήμους» τους. Τὸ ἄκρως ἀντίθετο συνέβη ἀργότερα, ὅταν «αἰσθάνθηκε μία ψυχρότητα μέσα του, μία δαιμονικὴ ακτινοβολία», καθὼς πετοῦσε πάνω ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ Πακιστὰν καὶ Ἰνδίας… 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ (1924–1994)

[(1) «Απὸ τὴν Ἀσκητικὴ καὶ Ἡσυχαστικὴ Ἁγιορειτικὴ Παράδοση», 4ο μέρος, §ριθ΄, σελ. 713–714, α΄ ἔκδοση, Ἅγιον Ὄρος 2011· (2) Γέροντος Παϊσίου Ἁγιορείτου: «Λόγοι» – «Πνευματικὸς Ἀγῶνας», τόμ. γ΄, κεφ. 4ο («Πλανῶντες καὶ πλανώμενοι»), σελ. 229–240, α΄ ἔκδοση, Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης, Μάϊος 2001· (3) Ἱερομονάχου Ισαάκ: «Βίος Γέροντος Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου», 1ο μέρος, κεφ. ια΄, §κδ΄ («Στὴν Αὐτραλία»), σελ. 248, στ΄ ἔκδοσις, Ἅγιον Ὄρος 2008.]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου