Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

«ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ!...»

«ΕΛΑΤΕ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ!...» 


     «Δεῦτε πρός Με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς· ἄρατε τὸν ζυγόν Μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ Ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· ὁ γὰρ ζυγός Μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον Μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. ια΄ 30).

     Δηλαδή:
     «Ἐλάτε κοντά Μου ὅλοι ὅσοι μοχθείτε καὶ κοπιάζετε καὶ εἶστε φορτωμένοι ἀπὸ τὸ βάρος τῶν ἁμαρτιῶν καὶ τῶν θλίψεων, καὶ Ἐγὼ θὰ σᾶς ἀναπαύσω καὶ θὰ σᾶς ξεκουράσω. Σηκῶστε ἐπάνω σας τὸν ζυγό Μου καὶ μάθετε ἀπό Μένα, ὅτι εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιά, καὶ θὰ βρεῖτε ξεκούραση στὶς ψυχές σας· γιατὶ ὁ ζυγός Μου εἶναι ἁπαλὸς καὶ τὸ φορτίο μου ἐλαφρύ» (Ματθ. 11, 30).Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου