Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2015

ΟΜΟΡΦΙΑ

ΟΜΟΡΦΙΑ


Ἡ πραγματικὴ ὀμορφιὰ 
εἶναι ἔμπνευση καὶ δῶρο Θεοῦ· 
ποὺ ἑλκύει πάντα τὸ θαυμασμὸ τῆς καρδιᾶς 
καὶ φυγαδεύει ὅλες τὶς ζηλόφθονες 
ἀντιγραφὲς καὶ ἀπομιμήσεις… 

π. Δαμιανὸς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου