Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

ΜΑΖΙ

ΜΑΖΙ


Κόπος καὶ ἀνεμελιά, μόχθος καὶ ἄνεση·
δυὸ παντοτινὰ διαφορετικὲς καταστάσεις.
Πιὸ δύσκολο νὰ συνδυαστοῦν ἐπὶ μακρόν,
ἀπὸ τὸ νὰ συναντηθοῦν κάποτε στὴ ζωή.
Μά, στὴν ἑνότητα ποὺ χαρίζει ἡ Πίστη,
ὅλα τὰ καλὰ εἶναι μαζὶ καὶ συμπορευτά·
γι’ αὐτὸ καὶ διπλὰ εὐλογημένα…

π. Δαμιανὸς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου