Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΑΡΕΤΗΣ

ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ: ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΑΡΕΤΗΣ


«Κάθε φιλάργυρος και φιλοχρήματος άνθρωπος
που με ευλαβή συμπεριφορά 
υποκρίνεται στους άλλους τον “ενάρετο”,
όταν πετύχει στην ζωή του να αποκτήσει τα χρήματα που ποθεί,
απαρνείται όλη εκείνη την “ευλαβή” συμπεριφορά,
για την οποία προηγουμένως οι άλλοι γύρω του
τον θεωρούσαν “μαθητή” του Λόγου,
δηλαδή του Χριστού».

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ
  

Ευεργετινός»,
τόμ. α΄, υπόθ. γ΄, σελ. 40,
εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας»,
Θεσσαλονίκη 20101.]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου