Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη 14 Απριλίου 2016

Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ

Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ


Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός·
ζήτησόν με τὸν ἄρνα,
καὶ πλανηθέντα μὴ παρίδῃς με.
Σὺ εἶ ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς,
σὺ εἶ ὁ Πλαστουργός μου·
ἐν σοὶ Σωτὴρ δικαιωθήσομαι.

Εσύ είσαι ο Ποιμένας ο καλός
Αναζήτησέ με, το αρνί Σου.
Και πλανεμένο μη με παραβλέψεις.
Εσύ είσαι ο γλυκός μου Ιησούς,
εσύ είσαι ο Πλαστουργός μου.
Κοντά Σου θα δικαιωθώ,
Σωτήρα μου!...[ Αγίου Ανδρέου Κρήτης·
Μέγας Κανών,
Ωδή γ΄, Τροπάρια στ΄ και ζ΄.
Επιμέλεια ανάρτησης:
π. Δαμιανός. ]


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
των αναρτήσεων από το «Ειλητάριον»,
αρκεί να αναφέρεται απαραίτητα
ως πηγή προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου