Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ

Ο ΠΟΙΜΗΝ Ο ΚΑΛΟΣ


Σὺ εἶ ὁ Ποιμὴν ὁ καλός·
ζήτησόν με τὸν ἄρνα,
καὶ πλανηθέντα μὴ παρίδῃς με.
Σὺ εἶ ὁ γλυκὺς Ἰησοῦς,
σὺ εἶ ὁ Πλαστουργός μου·
ἐν σοὶ Σωτὴρ δικαιωθήσομαι.

«Εσύ είσαι ο Ποιμένας ο Καλός·
έλα να μ’ αναζητήσεις
και μην αφήσεις
εμένα το πρόβατό Σου
που πλανήθηκα.
Εσύ είσαι ο γλυκός μου ο Ιησούς,
ο Πλαστουργός μου·
σε Σένα, Σωτήρα μου,
θα βρω εγώ τη δικαίωση».


[Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης·
Μέγας Κανών,
ᾩδὴ Γ΄, Τροπάρια Στ΄ και Ζ΄.
Επιμέλεια ανάρτησης,
επιλογή θέματος και φωτογραφίας,
πληκτρολόγηση κειμένου:
π. Δαμιανός.]
'Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
των αναρτήσεων από το «Ειλητάριον»,
αρκεί να αναφέρεται απαραίτητα
ως πηγή προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου