Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Κυριακή, 24 Μαΐου 2015

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ

Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ


Δὲν ὑπάρχει δυσκολία
θλίψη καὶ πειρασμὸς
στὴ ζωὴ αὐτή,
ποὺ νὰ μὴ συντρίβεται
ὁλοσχερῶς
στὸ ἀγαθὸ καὶ φιλόψυχο 
θέλημα τοῦ Θεοῦ...
Ἀλλὰ καὶ δὲν ὑπάρχει
μεγαλύτερη θλίψη καὶ δυσκολία,
ποὺ δὲν εἶναι ποτὲ πειρασμός,
ὅταν συντρίβεται
ὁλοσχερῶς καὶ αὐτοκατάκριτα
ἡ ἐφάμαρτη ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου
πάνω σ’ αὐτό·
στὸ ἅγιο καὶ φιλάνθρωπο 
θέλημα τοῦ Θεοῦ...

π. Δαμιανὸς


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου