Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Παρασκευή, 22 Μαΐου 2015

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ

Ποιά ἀγάπη
δὲν κρύβει μέσα της μνήμη;
Καὶ ποιά μνήμη 
δὲν ἔχει μέσα της ἀγάπη;
Μνημονεύει ἔνστοργα ἡ καρδιὰ
ὅσους, ὅσα καὶ ὅ,τι ἀγάπησε.
Καὶ ὅσο μνημονεύει,
τόσο ἀτόφια καὶ διαχρονικὰ
ἀγαπᾶ καὶ θάλπει. 
Στὴ μνήμη ἡ ἀγάπη
βρίσκει τὴν ἔκπαγλη ἀλήθεια της.
Κι ἀπ τῆς ἀγάπης τὸ κάλλος 
ξεπροβάλλει πανώρια
ἡ ἀκούραστη μνήμη.
Μὴ πεῖτε· «θεωρίες!».
Γιατὶ μόνο ὅσοι γεύθηκαν τὸ μισεμό,
τὴν ἀπώλεια καὶ τὴ στέρηση,
αὐτοὶ στὰ τρίσβαθά τους ξέρουν 
τί ἐστι ἀγάπης μνημόνευμα
καὶ ἀρχοντικὸ φίλεμα μνήμης.
 
Ὅλα τ’ ἄλλα,
δίχως μνήμη στὴν ἀγάπη
καὶ δίχως ἀγάπη στὴ μνήμη
δὲν εἶναι μυστήριο·
δὲν εἶναι διάβα στὸ ἐπέκεινα·
δὲν εἶναι παύση τοῦ πόνου,
κατάλυση τοῦ πολύμορφου θανάτου.
 
Ὅλα τ’ ἄλλα,
τὰ πεπραγμένα τῶν δεινῶν τῆς λήθης,
εἶναι πονηρία, μῖσος καὶ μωρία, 
φαντασία, ἀπάτη καὶ ψέμμα.
Ἀπ’ αὐτὰ ποὺ ζυμώνεται θλιβερὰ 
ὁ χωμάτινος κι ἀφώτιστος κόσμος. 

π. ΔαμιανὸςΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου