Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ


     «Τέτοιος ὀφείλει νὰ εἶναι ὁ χριστιανός:
     Ἕνα “καλώδιο” ὑψηλῆς τάσεως, πάνω στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ καθίσει ἕνα πουλάκι χωρὶς νὰ πάθει τὴν παραμικρὴ ζημία, ἀλλὰ μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο περνᾶ ἐνέργεια ἱκανὴ νὰ κάνει ὁλόκληρο τὸν κόσμο νὰ ἐκραγεῖ. Ἰδοὺ μὲ ποιόν τρόπο ἐγγίζουμε τὴν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Χριστοῦ».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΣΑΧΑΡΩΦ
(1896–1993)[Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ:
«Περί Πνεύματος και Ζωής»,
§147, σελ. 60,
έκδ. Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου,
Έσσεξ Αγγλίας, 19951.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου