Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014

«ΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΤΟΥΣ ΦΑΝΟΣΤΑΤΕΣ Ν’ ΑΝΑΨΟΥΝ» [ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ]


«Περίμενες
τοὺς φανοστάτες
νὰ ἀνάψουν».
Καὶ κάποιον, τέλος,
«τοῖς κείνων ρήμασι πειθόμενον»·
«μὲ ἕνα πουκάμισο καλοπλυμένο»
νὰ περάσει
ὁδεύοντας
γιὰ τὸ ἰκρίωμα…
«Ὅμως κανεὶς δὲν πέρασε»
–οἱ φανοστάτες δὲν ἀνάψαν
ἡ πόλη δὲν εἶχε κτιστεῖ
καὶ Ἐσὺ
δὲν εἶχες ποτὲ ἀγαπήσει…

ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΣΚΩΦ (1939–1998)[Κωστῆ Μοσκώφ: «Γιὰ τὸν ἔρωτα καὶ τὴν ἐπανάσταση»
Ποιήματα, σελ. 12, ἐκδόσεις Καστανιώτη, Ἀθήνα 19902 .]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου