Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2014

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ…», ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ!

«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΙΝΑΙ…», ΤΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣ!


     «Ο Σταυρός είναι η ανάσταση των νεκρών· ο Σταυρός είναι η ελπίδα των χριστιανών· ο Σταυρός είναι η παρηγοριά των φτωχών· ο Σταυρός είναι το χαλινάρι των πλουσίων και το γκρέμισμα των υπερήφανων· ο Σταυρός είναι το τρόπαιο εναντίον των δαιμόνων και ο παιδαγωγός των νέων· ο Σταυρός είναι ο πατέρας των ορφανών και ο σύμβουλος των δικαίων· ο Σταυρός είναι η παρηγοριά των θλιβομένων· ο Σταυρός είναι ο φύλακας των νηπίων, η κεφαλή των ανδρών, το στεφάνι των γερόντων, το φως εκείνων που βρίσκονται στο σκοτάδι· ο Σταυρός είναι το μεγαλείο των βασιλέων και ο εκπολιτισμός των βαρβάρων· ο Σταυρός είναι η ελευθερία των δούλων και η σοφία των αγραμμάτων.«
     »Ο Σταυρός είναι το κήρυγμα των Προφητών, ο συνοδοιπόρος των Αποστόλων, το καύχημα των Μαρτύρων· ο Σταυρός είναι η σωφροσύνη των παρθένων και η χαρά των ιερέων· ο Σταυρός είναι το θεμέλιο της Εκκλησίας και η ασφάλεια της οικουμένης· ο Σταυρός είναι η δύναμη των αδυνάτων και ο γιατρός των αρρώστων· ο Σταυρός είναι το ψωμί των πεινασμένων και η πηγή των διψασμένων· ο Σταυρός είναι η ενθάρρυνση εκείνων που μονάζουν και το σκέπασμα εκείνων που γυμνητεύουν.«
     »Αυτός είναι που στήθηκε στην μέση της οικουμένης και φυτεύτηκε στον Τόπο του Κρανίου και αμέσως βλάστησε τον καρπό της Ζωής. Μ’ αυτό το Άγιο όπλο ο Χριστός ξέσχισε την αχόρταγη κοιλιά του άδη και έφραξε το πανούργο στόμα του διαβόλου. Αυτόν τον Σταυρό όταν τον είδε ο θάνατος, τρόμαξε και έφριξε, και άφησε ελεύθερους όλους όσους είχε στην εξουσία του από τον καιρό του πρωτοπλάστου.« 


     »Αυτόν τον Σταυρό έχοντας ως όπλο οι μακάριοι Απόστολοι περιφρόνησαν όλη την δύναμη του εχθρού. Και αφού προσήλκυσαν όλα τα έθνη, τα οδήγησαν στην προσκύνησή Του. Αυτόν τον Σταυρό φορώντας Τον αντί για θώρακα οι Μάρτυρες και στρατιώτες του Χριστού, περιφρόνησαν όλα τα τεχνάσματα των τυράννων και κήρυξαν με παρρησία. Εκείνοι που σήκωσαν Αυτόν τον Σταυρό και Τον βαστάζουν και που για τον Χριστό απαρνήθηκαν τα πράγματα του κόσμου, κατοικούν με πολλή χαρά στις ερήμους και στα βουνά και στα σπήλαια και στις οπές της γης (πρβλ. Εβρ. ια΄ 38).«
     »Ω, η αμέτρητη και ανέκφραστη αγαθότητα της ευσπλαχνίας του Θεού! Πόσα πολλά αγαθά δώρισε με τον Σταυρό στο ανθρώπινο γένος! Με πόσα κατορθώματα και με πόσα αγαθά γέμισε ολόκληρη την ζωή μας, αυτός ο καλός κυβερνήτης, και την ειρήνευσε και έγινε σ’ εμάς πρόξενος για την μέλλουσα αιώνια ζωή.«
     »Διότι, ο Ίδιος ο Τίμιος Σταυρός πρόκειται να εμφανιστεί ξανά  π ρ ώ τ ο ς  στην Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, ως τίμιο και ζωοποιό και σεβάσμιο και άγιο σκήπτρο του μεγάλου Βασιλιά Χριστού, σύμφωνα με τον λόγο του Κυρίου που είπε, ότι, 
θα φανεί στον ουρανό το  Σ η μ ε ί ο  του Υιού του ανθρώπου” (Ματθ. κδ΄ 30).«
     »Αυτός λοιπόν ο Σταυρός πρόκειται να φανεί πρώτος στον ουρανό με όλη την στρατιά των Αγγέλων, φωτίζοντας όλη την γη από την μία άκρη ως την άλλη, περισσότερο από την λάμψη του ήλιου, και προμηνύοντας την Παρουσία του Δεσπότη Χριστού…».[Οσίου Εφραίμ του Σύρου: «Έργα»,
Τόμος δ΄, σελ. 134–136,
«Λόγος στον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό…»,
Εκδόσεις «Το Περιβόλι της Παναγίας», 
Θεσ/νίκη 19921.
Επιμέλεια ανάρτησης,
επιλογή θέματος και φωτογραφιών,
πληκτρολόγηση κειμένου:
π. Δαμιανός.] Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
των αναρτήσεων από το «Ειλητάριον»,
αρκεί να αναφέρεται απαραίτητα
ως πηγή προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου