Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2014

ΤΟ «ΜΟΝΩΤΙΚΟ»ΤΟ «ΜΟΝΩΤΙΚΟ»

«Αυτός που σκέφτεται τον εαυτό του,
δεν τον σκέφτεται μετά ο Χριστός.
Αν κανείς αγαπά τον εαυτό του,
απομονώνεται από τον Θεό. ...
–Βάζει μονωτικό!».

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (1924–1994)

Φωτογραφία: ΤΟ «ΜΟΝΩΤΙΚΟ»

«Αυτός που σκέφτεται τον εαυτό του, 
δεν τον σκέφτεται μετά ο Χριστός. 
Αν κανείς αγαπά τον εαυτό του, 
απομονώνεται από τον Θεό. 
–Βάζει μονωτικό!». 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (1924–1994)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου