Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

ΤΟ ΑΔΑΠΑΝΗΤΟ ΝΕΡΟ


ΤΟ ΑΔΑΠΑΝΗΤΟ ΝΕΡΟ


Καὶ μιὰ σταλιὰ καὶ μιὰ μονάχα γούβα νἆναι
τῆς θεϊκῆς ἀγάπης τ’ ἀδαπάνητο κι’ ἀκριβὸ νερό,
ἀρκεῖ γιὰ ν’ ἀρδεύσῃ ὁλάκερο τὸν ξεραμένο κόσμο
καὶ τὶς ψυχὲς ποὺ διψαλέα πάσχουνε σ’ αὐτόν.

π. Δαμιανὸς


Επιτρέπεται η αναδημοσίευση
των αναρτήσεων από το «Ειλητάριον»,
αρκεί να αναφέρεται απαραίτητα
ως πηγή προέλευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου