Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015

ΟΤΑΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ

ΟΤΑΝ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ


Ὅταν ἐπιτέλους κουράστηκα
νὰ βαφτίζω τὴν ἐμμονὴ ἐλευθερία
καὶ τὴν ἀλαζονεία ἔμπνευση,
ἄρχισα νὰ αἰσθάνομαι στοργικὰ τὴ ζωή·
κι’ ἕνα τερπνὸ μυστήριο παιδικῆς καθαρότητας
ἄδραξε λυτρωτικὰ τὴν καρδιά μου…

π.Δαμιανὸς


1 σχόλιο: