Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ
(1924–12/7/1994)


Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος γ΄. Θείας Πίστεως.

Βίον ἔνθεον, καλῶς ἀνύσας,
βλαστὸς τίμιος τοῦ Ὄρους Ἄθω, 
ἀνεδείχθης θεοφόρε Παΐσιε,
καὶ τῶν θαυμάτων τὴν χάριν δεξάμενος,
πᾶσι παρέχεις ταχεῖαν βοήθειαν·
Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε,
δωρήσασθαι, ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου