Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015

ΠΟΛΛΟΙ ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ

ΠΟΛΛΟΙ
ΔΙΑΛΕΞΑΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ


Είπε ο αββάς Θεόδωρος:
«Πολλοί στην εποχή μας
διάλεξαν την ανάπαυση,
προτού τους την δώσει ο Θεός».

ΓΕΡΟΝΤΙΚΟ[«Το Μέγα Γεροντικόν»,
τόμ. δ΄, κεφ. κα΄, §43, σελ. 530–531,
έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου
«Το Γενέσιον της Θεοτόκου»,
Πανόραμα Θεσσαλονίκης,
Μάρτιος 19991.
Α΄ Δημοσίευση:
Τρ. 13 Σεπτ. 2013.]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου