Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015

Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΚΑΡΠΟΣ

Ο ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΚΑΡΠΟΣ


ᾨδὴ η΄. Σοὶ τῷ παντουργῷ.
 Ἅγιος καρπὸς Ἰωακεὶμ ἐκ ῥίζης
καὶ Ἄννης ἐβλάστησας ἐκ μήτρας,
Μήτηρ Θεοῦ·
ὅθεν ὁ κόσμος
πλουτεῖ πηγὴν ἐλέους
καὶ οἱ ἀσθενοῦντες
καρποῦνται τὴν ὑγείαν.
Μητέρα Θεού,
είσαι άγιος καρπός
που προέρχεται
από τη ρίζα του Ιωακείμ
και που βλάστησες
από τη μήτρα της Άννας·
γι’ αυτό και ο κόσμος
έχει το προνόμιο
να σ’ έχει εσένα
άφθονη πηγή του ελέους
και αυτοί που ασθενούν
καρπούνται από σένα
την υγεία.[Ἁγίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορεῖτου:
«Θεοτοκάριον»,
Ἦχος πλ. α΄, Πέμπτη Ἑσπέρας,
ᾨδὴ η΄, Τροπάριον δ΄,
Ποίημα Ἰωάννου Εὐχαΐτων,
σελ. 225,
εκδόσεις «Το Περιβόλι τῆς Παναγίας»,
Θεσσαλονίκη, 20141.]


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου