Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ…

ΟΠΟΙΟΣ ΑΠΕΛΠΙΖΕΤΑΙ…


«Τίποτε δὲν ὑπάρχει ἴσο ἢ ἀνώτερο
ἀπὸ τοὺς οἰκτιρμοὺς τοῦ Θεοῦ.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅποιος ἀπελπίζεται,
σφάζει ὁ ἴδιος τὸν ἑαυτό του».

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ
(525–600)


[Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου:
«Κλῖμαξ»,
Λόγος Ε΄ («Περὶ Μετανοίας»),
§23, σελ. 132,
ἔκδοσις Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου,
Ὠρωπὸς Ἀττικῆς, 19998.]Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου