Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013


ΚΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου