Τὸ Εἰλητάριον. «Γράψον ἃ εἶδες καὶ ἅ εἰσι» (Ἀποκ. α΄ 19).Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013

Η «ΑΔΥΝΑΜΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η «ΑΔΥΝΑΜΙΑ» ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ο καλός Θεός, 
σαν τέλειος Θεός που είναι,
είναι Παντοκράτωρ,
Πανσθενουργός και Παντοδύναμος.
Μπορεί να κάνει τα πάντα.

Τα «πάντα»,
εκτός από ένα πράγμα μονάχα:
Το να αναγκάσει και να πιέσει
τον κτιστό και αδύναμο άνθρωπο
να Τον πιστέψει και να Τον αγαπήσει… Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου